21 Mayıs 2014 Çarşamba

Türkiyat Enstitüsü'nden 'Oğuzlar' Sempozyumu

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=5418

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 'Oğuzlar' Sempozyumu düzenledi.Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.Yunus Koç, "Oğuzlar, Göktürkler devrinde tarih sahnesine çıkmış, bu devletin siyasi hayatında önemli rol oynamıştır. Göktürk yazıtlarında Bilge Kağan, hakimiyeti altındaki topluluklara hitap ederken, 'Türk ve Oğuz' adlarını her zaman birlikte anmıştır" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, bir ilke daha imza atıyor. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri" konulu sempozyum, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Macaristan ve daha birçok ülkeden uzmanların katılımıyla yapılacak sempozyumda Oğuzlar, dil, tarih ve kültürel açıdan değerlendirilecek. Türkiye'de bu alanda ilk ve son çalışmayı yapmış olan Prof. Dr. Faruk Sümer'in anısına düzenlenen sempozyumda, Sümer'in eserinin yayımlandığı 1967 yılından bu yana elde edilen bulgu ve bilgiler de ele alınacak.

Sempozyumun ev sahipliğini yapan Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç, Türk kimliğinin oluşmasından Oğuzların ve Oğuz Türkçesi'nin oynadığı rolü tüm sarihi süreç ve değişim alanları dikkate alınarak yeniden değerlendirmek gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Koç, sempozyumun ana hedefinin de bu olduğunu ifade etti. Hacettepe Türkiyat Enstitüsü'nün bundan sonra da temalı sempozyumlar yapmaya devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Koç, amaçlarının dünyadaki sosyal bilimler metodolojisiyle üretilen en son bilgileri alanının uzmanları ile birebir paylaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.

"TÜRK FETİHLERİNİN ÖNCÜSÜ OLDULAR"

Prof. Dr. Yunus Koç, "Türk tarihinde İslamlaşma sürecine dair canlı tanıklıklar Oğuzlar ile başlamakta. Oğuzların Türk ve İslam tarihinde oynadıkları rolün zirveye çıktığı dönem ise Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Bu yönüyle Selçuklular, İran'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Basra Körfezi'ne ve Bağdat'a kadar uzanan Türk fetihlerinin öncüsü olmuşlardır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi de yine Selçukluların eseridir" dedi.

Prof. Koç. Şunları söyledi:

"Oğuzların İslamiyet'e geçtikleri dönem, aynı zamanda dönemin Arap tarihçi ve seyyahlar tarafından 'Türkmen' olarak adlandırılmalarıyla aynı dönemdir. Bu yeni isim Oğuzların esas isminin yerini almaya başlamış, 13. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Oğuz adı, yerini bütünüyle Türkmen adına bırakmıştır. Ancak en önemli gelişme Türk adının yükselmesinde görülmüştür. Göktürkler devrinden sonra Türk adı en geniş manası ile Oğuzların hakimiyet sahasında yükselmiş, yerleşik hayatın, devlet otoritesinin ve gücün simgesi haline gelmiştir. Dolayısıyla Oğuzlar, Türk adını tek başına temsil eder hale gelmiştir. Bu yeni temsil gücü Türklerin milletleşme sürecinde önemli rol oynamıştır." - Ankara

21 Mayıs 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder